19
sep
20
sep

Business Arena Stockholm Utställare Extern arrangör

Den 19-20 september kommer tillväxt- och regionplaneförvaltningen visa upp den nya plankartan på Business Arena Stockholm. Kom förbi monter 4042 och diskutera dina framtidsplaner med våra medarbetare.

Långsiktighet är avgörande i den fysiska planeringen. Hur vägar, gator, spår, bostäder, arbetsplatser, verksamheter, tekniska anläggningar och grön- och vattenområden lokaliseras och omhändertas i nutid påverkar för lång tid framåt hur regionens invånare rör sig, var arbetsplatser lokaliseras, hur näringslivet utvecklas, vilka färdmedelsval som görs, samt även hur invånare mår, utvecklas och möts. Här hittar du alla kartor som förekommer i RUFS 2050. 

Datum: Onsdag 19 september
Plats: Waterfront, Stockholm