17
oktober
12.00

Det regionala cykelbokslutet Seminarium Cykel

Välkommen till en presentation av årets cykelbokslut och utnämningen av årets cykelprestation i Stockholms län.
På seminariet presenterar det regionala cykelkansliet 2017 års cykelbokslut för Stockholms län. Det är en uppföljning av aktörernas arbete för att genomföra cykelplanen. 
Du får också information om regionala stråkstudier där vi har utrett flera spännand projekt, bland annat en gång- och cykelbro över Edsviken mellan Danderyd och Sollentuna.
För tredje året i följd kommer vi även att dela ut priset ”Årets cykelprestation” som går till en aktör som har utmärkt sig extra bra under året. 

Följ oss gärna på twitter @sll_trf där vi ger ledtrådar som leder till vinnaren…

Som vanligt bjuder vi på lunch i anslutning till konferensen. Det är ett bra tillfälle att träffa medarbetarna på det regionala cykelkansliet och andra kollegor i branschen.

Varmt välkommen!

Program

12.00 Lunch och registrering

13.00 Regionalt cykelbokslut

13.30 Årets cykelprestation

14.00 Regionala stråkstudier

15.00 Slut

Medverkande

  • Patrik Åhnberg, Samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen
  • Björn Sax Kaijser, Regionala cykelkansliet
  • Emil  Törnsten, Svenska Cykelstäder
  • Gustav Hemming, Miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd på Stockholms läns landsting
  • Den hemliga pristagaren

 

Datum: Onsdag 17 oktober
Tid: 12.00–15.00
Plats: Lokal Grand, Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, Stockholm
Kostnad:

Seminariet är kostnadsfritt. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift om du inte avbokar i tid. Läs mer i våra bokningsvillkor.

Målgrupp:

Seminariet riktar sig till representanter från kommuner och myndigheter inom Stockholmsregionen samt till politiker och organisationer som arbetar med cykelfrågor.

Övrigt:

Det regionala cykelkansliet är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm. Läs mer här.

17
oktober
12.00

Gemensam satsning för förbättrad cykelinfrastruktur

För att underlätta ökad cykling i hela länet inrättades 2016 ett regionalt cykelkansli. Det är ett samarbete i projektform mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm. Projektet upphör vid årsskiftet 2019 men samverkan fortsätter.