Program

Årets regionala miljödag har fokus på bostäder och folkhälsa. Välkommen på en heldagskonferens om den fysiska planeringens betydelse för befolkningens hälsa och livskvalitet.
08.30 - 09.00 Registrering – kaffe/te och smörgås
09.00 - 09.20 Inledning

Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd, Stockholms läns landsting

09.20 - 09:50 Jämlik hälsa - betydelsen av en god livsmiljö

Maria Albin, verksamhetschef, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting

09.50 - 10.20 Allt måste få plats - bostäder i en växande region

Jessica Andersson, chef för regionsplaneavdelningen, tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting

10.20 - 10.30 Förväntningar på dagen
10.30 - 11.00 Paus - kaffe/te och frukt
11.00 - 11.30 Trångboddhet – redan utsatta grupper blir ännu mer utsatta
Carin Klefbom, tandhygienist, Transkulturellt centrum, Stockholms läns landsting
 11.30 - 12.00 Otrygga boendesituationer – en region i obalans förstärker ojämlika livsvillkor

Pardip Singhru, utvecklingsledare jämlik hälsa, Botkyrka kommun
Lars Olson, planeringschef, Botkyrka kommun

12.00 - 12.15 Frågestund
12.15 - 13.00 Lunch – wraps, dricka och kaffe/te
13.00 - 13.20 Buller i boendemiljön - utmaningar, risker och möjligheter

Charlotta Eriksson, medicinsk doktor i epidemiolog, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting

13.20 - 13.40 Omgivningens betydelse för individens upplevda livskvalitet

Mare Löhmus Sundström, docent, PhD, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting

13.40 - 14.00 Barns perspektiv på utemiljöer

Märit Jansson, universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet 

14.00 - 14.20 Förskola äldreboende – resultatet av ett lyckat samarbete mellan förvaltningar och en tydlig vision

Åsa Jernbom, planeringssekreterare, enheten för stöd och utveckling, Umeå kommun 

14.20-14.40 Frågestund
14.40 - 15.00 Paus - kaffe/te och frukt
15.00 - 15.30 Delegationen mot segregation – samhällsplanering för minskad segregation

Inger Ashing, direktör, Delegationen mot segregation

 15.30 - 16.20 Paneldiskussion: Erfarenheter från Sveriges storstadsregioner

Åsa Dahlin och Christoffer Carlander, Kommissionen för att socialt hållbart Stockholm
Anna Balkfors, utvecklingsstrateg och huvudsekreterare, Malmökommissionen
Ulrika Lundquist, processledare FO4 Hållbara livsmiljöer, Jämlikt Göteborg

16.20 - 16.30  Avslutning