Start / Demografiska prognoser

Demografiska prognoser och framskrivningar

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen tar fram både långsiktiga bedömningar om utvecklingen, så kallade framskrivningar, och detaljerade demografiska prognoser. I menyn till vänster kan du ta del av demografiska prognoser och framskrivningar i PDF- och Excelformat.

Skillnaden mellan framskrivningar och demografiska prognoser

Framskrivningar och demografiska prognoser fyller olika funktioner och har olika användningsområden. De tas även fram på delvis olika sätt och därför kan också resultaten ibland skilja sig åt.

Framskrivningar används i första hand för regional utvecklingsplanering, planering av transportinfrastruktur, trafikanalyser och bostadsförsörjning. Demografiska prognoser görs på uppdrag av regionstyrelsen. Syftet är budget- och verksamhetsplanering och demografisk analys med tonvikt på sjukvårdens behov av detaljerat planeringsunderlag.