Samrådsperioden och utställningen

Samrådsperioden 2008

Mellan den 13 juni och den 28 november 2008 pågick en remissperiod för RUFS 2010, med formella förtecken enligt Plan- och bygglagen. Det var ett mycket viktigt halvår, med målet att etablera en gemensam syn på regionens utveckling. Under dessa månader gavs möjlighet för alla att delta i diskussionen om vilka konsekvenser olika förslag och alternativ kan tänkas få för regionens utveckling.

I mars 2009 beslöt Regionplanenämnden att anta en samrådsredogörelse och besluta om direktiv för den slutliga utvecklingsplanen.

Remissvar
Maila registrator.trf@sll.se för att ta del av remissvar med olika aktörers synpunkter på samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, och miljökonsekvensbeskrivning. Från kommuner i Stockholms län, kommunala samarbetsorgan och bolag, angränsande kommuner, statliga organ, Stockholms läns landstings nämnder, intresseorganisationer och företag med flera.

 

Utställningen 2009

Remissvar
Remissperioden för utställningsförslaget pågick till och med den 30 oktober 2009. Maila registrator.trf@sll.se för att ta del av remissvar från kommuner i Stockholms län, kommunala samarbetsorgan och bolag, angränsande kommuner, statliga organ, Stockholms läns landstings nämnder, intresseorganisationer och företag med flera.