RUFS 2010 godkänns av landstingsfullmäktige och vinner laga kraft

Den 11 maj 2010 beslutade landstingsfullmäktige att godkänna förslaget till Regional utvecklingsplan – RUFS 2010. Planen sändes till regeringen som hade tre månader på sig att ta ställning till om man vill pröva om regionplanen tillgodoser riksintressena. Den 30 augusti beslutades det att lägga RUFS 2010 till handlingarna och inte ta upp den för prövning. RUFS 2010 blev därmed den sjätte antagna regionplanen för Stockholmsregionen.