RUFS 2001

I RUFS 2001 var den övergripande visionen en långsiktigt hållbar utveckling med social och ekologisk balans. RUFS 2001 utgjorde underlag för kommuners samhällsplanering, för statliga organ och för andra aktörer.

Utvecklingsplanen skulle medverka till att följande tre mål för regionen ska uppnås:

  • internationell konkurrenskraft
  • goda och jämlika levnadsvillkor
  • långsiktigt hållbar livsmiljö

RUFS 2001 utarbetades i samråd med ett stort antal aktörer, och var därför regionens gemensamma syn på förutsättningar, mål och strategier.

Fem strategier som fastslogs i RUFS 2001:

  • Öka regionens kapacitet
  • Skapa attraktiva kärnor och stärk innovationsmiljön
  • Vidga och håll ihop regionen
  • Utveckla effektiva system och strukturer
  • Internationalisera regionen

Utifrån strategierna ger RUFS 2001 förslag på åtgärder inom nio sakområden, som du kan läsa mer om i menyn till höger. Ansvaret för genomförandet fördelades mellan aktörer på olika nivåer. En nyckelfråga var därför hur man skulle skapa den handlingskraft som krävdes.