Ekonomi

Andel sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning m.m. av nettoinkomster

Andelen av befolkningens nettoinkomst som består av någon form av försörjningsstöd eller ersättning minskade under perioden 2009 till 2014 från 4,9 till 3,9 procent (genomsnittet för riket är 5,7 procent). Det är dock stora skillnader när länets kommuner jämförs med varandra. I Stockholms län har Södertälje den största andelen med någon form av försörjningsstöd och ersättningar (8,4 procent) och Danderyd den lägsta (1,1 procent). Samtliga länets kommuner har en lägre andel än riket, förutom Södertälje och Botkyrka.