Arbete

Förvärvsfrekvens 20–64 år för 2014

Förvärvsfrekvensen i regionen var 78,8 procent år 2014 (77,4 procent år 2010) och därmed högre än i övriga riket (77,3 procent). Inom regionen finns det dock betydande skillnader i förvärvsfrekvens mellan kommuner, mellan könen och mellan svensk- och utrikesfödda. Som exempel kan nämnas Södertälje. Där är förvärvsfrekvensen bland utrikesfödda kvinnor endast 52,4 procent, medan den är 82,2 procent för män födda i Sverige.