Valdeltagande

Valdeltagande 2014 och förändring 2002–2014

Tillit till varandra återspeglas i tilliten till det demokratiska systemet. I det här fallet har val till kommun valts som indikator, för att även kunna få med personer som inte har svenskt medborgarskap.

Valdeltagandet i kommunvalet i Stockholms län var 81,7 procent år 2014, vilket är ett något högre valdeltagande i jämförelse med valet 2010. Trenden med ett stigande valdeltagande fortsätter i och med 2014 års valdeltagande.

Skillnaden mellan valdeltagandet i Stockholms län och riket som helhet (82,8 procent) har dock ökat lite, i jämförelse med 2010 års val. Men det skiljer sig mellan kommunerna i länet. Danderyds kommun hade det högsta valdeltagandet (89,2 procent) medan Botkyrka kommun hade det lägsta (70,9 procent).