Tillväxt

Regionala stadskärnornas tillväxt

När det gäller sysselsättningen dominerar utvecklingen i den centrala kärnan. Sysselsättningstillväxten i de yttre regionala stadskärnorna under det senaste årtiondet har framför allt har varit koncentrerad till Kista-Sollentuna-Häggvik.

I jämförelse med de yttre regionala stadskärnorna uppvisar den centrala regionkärnan en högre förvärvsfrekvens för de som bor i stadskärnorna. Av de yttre regionala stadskärnorna är det Haninge centrum, Södertälje och Arlanda-Märsta som har högst förvärvsfrekvens.