Täthet

Utveckling täthet i regionala stadskärnor

Befolkningsantalet i den centrala regionkärnan är flera gånger högre än i de yttre regionala stadskärnorna. Storleken på stadsbildningen är alltså starkt kopplad till den centrala regionkärnans fördel när volymer studeras.

Urbaniseringen i den centrala stadskärnan och i de yttre regionala stadskärnorna är dock mer jämförbara om tätheten studeras. Skillnaden mellan den centrala regionkärnan och de yttre regionala stadskärnorna uppgår då till knappt faktor tre i genomsnitt.