Avfall

Totalt insamlat hushållsavfall

Hushållsavfallet per invånare har minskat kraftigt sedan år 2008, trots en långsiktig total ökning beroende på befolkningstillväxten. En ökning av matavfallsinsamlingen har skett i länet och trenden är att allt mer matavfall samlas in, vilket gör att biogasproduktionen kan öka.