TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Avfall

Totalt insamlat hushållsavfall

Hushållsavfallet per invånare har minskat kraftigt sedan år 2008, trots en långsiktig total ökning beroende på befolkningstillväxten. En ökning av matavfallsinsamlingen har skett i länet och trenden är att allt mer matavfall samlas in, vilket gör att biogasproduktionen kan öka.