Övernattningar

Antalet kommersiella övernattningar

Ett högt besökstal indikerar att Stockholm är känt och upplevs som intressant att åka till. Det ger i sin tur upphov till att Stockholm stärker sin position som en välkänd och erkänd besöksdestination. För att gå i rätt riktning ska antalet övernattningar dels öka i antal och dels öka snabbare än för riket som helhet.

År 2015 hade Stockholm drygt 12,2 miljoner kommersiella övernattningar. Det innebär en ökning på lite mer än 2,8 miljoner eller cirka 31 procent sedan 2010. Stockholms läns andelar av det totala antalet övernattningar i landet har ökat stadigt, från 27,8 procent år 2010 till 31,3 procent år 2015.