Forskning och utveckling

Regionalt fördelade FoU-utgifter

I Sverige bedrivs merparten av den totala FoU-verksamheten i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Stockholms län har de största FoU-utgifterna. De län som har de högsta FoU-utgifterna har både större lärosäten och många stora företag. Mellan 2009 och 2013 ökade FoU-utgifterna med 24 procent i Stockholms län, medan ökningen i övriga riket var 11 procent. Den uppåtgående trenden fortsätter. Länets totala utgifter som investeras i FoU har alltså ökat i absoluta tal, men FoU-investeringar som andel av BNP har minskat.