Företagande

Anta lnystartade företag per 1 000 invånare

Antal nystartade företag per tusen invånare, den så kallade etableringsfrekvensen, har minskat år 2015 jämfört med föregående år. I länet startades 15,5 företag per 1 000 invånare jämfört med 16,1 stycken år 2014 och 13,7 år 2009.

Under åren 2009–2015 har antalet nystartade företag per 1 000 invånare hela tiden varit över riksgenomsnittet. Preliminära siffror för 2015 indikerar på att flest företag startades i Danderyd, Vaxholm, Lidingö, Stockholm och Nacka.