Utveckla idéer och förnyelseförmåga

Skapa generella förutsättningar och robusta miljöer för förnyelse, innovationer och entreprenörskap.

Genom att skapa generella förutsättningar och robusta miljöer för förnyelse, innovation och entreprenörskap ska regionen stärka vetenskapliga institutioner, avancerade marknader, funktionen som internationell mötesplats och den höga kunskapsnivån. Dessutom ska en stark och livlig kultursektor bidra till en attraktiv och dynamisk innovationsmiljö.

Strategin för att utveckla idéer och förnyelseförmåga fokuserar på att förbättra de generella förutsättningarna för förnyelse och innovationer. Dagens gynnsamma faktorer ska vidareutvecklas. Till exempel starka vetenskapliga institutioner, avancerade marknader, funktionen som internationell mötesplats och den höga kunskapsnivån. Dessutom ska en stark och livlig kultursektor bidra till en attraktiv och dynamisk innovationsmiljö.

Strategins planeringsmål

Privata och offentliga aktörer samspelar för att utveckla regionens näringsliv.

Entreprenörskulturen är stark i både privat och offentlig sektor.

Stockholmsregionen är attraktiv för kvalificerad arbetskraft.

Regionen har en stark position som internationellt centrum för forskning och huvudkontor.

Regionen har internationellt framstående innovationsmiljöer.

Stockholmsregionen är en av Europas mest välkända och högklassiga besöksdestinationer. 

I detta avsnitt görs uppföljningen av regionens utveckling. Följande indikatorer är kopplade till strategins planeringsmål:

  • FoU – regionalt fördelade FoU-utgifter
  • Företagande – antal nystartade företag per 1000 invånare
  • Övernattningar – antalet kommersiella övernattningar