Inflyttning högskoleutbildade

Inflyttning av högutbildade, antal personer

Stockholmsregionens näringsliv efterfrågar högutbildade. För att klara av kompetensförsörjningen måste regionens egen befolkning utbilda sig, men regionen måste även vara attraktiv för högutbildade från andra delar av landet och utomlands. Flyttningsnettot för högutbildade ska därför dels vara positivt och dels vara högre än för övriga grupper. Detta för att man ska kunna indikera en tydlig riktning.