Bilinnehav

Bilinnehav i Stockholmsregionen

Bilinnehavet ökade med 89 000 personbilar mellan 2009 och 2015. Under 2015 uppgick antalet personbilar per 1 000 invånare till 398 stycken. Det är en ökning i jämförelse med perioden 2009–2014, men antalet bilar per invånare är fortfarande lägre än åren dessförinnan.