Andel högskoleutbildade 25–64 år

Andel högskoleutbildade 25–64 år

En hög andel högskoleutbildade ökar en regions attraktionskraft. Det är en viktig förutsättning för att företag och organisationer ska stanna kvar i eller välja att etablera sig i en region. I Stockholmsregionen var 48,7 procent av 25–64-åringarna högutbildade år 2015. Två regioner, Helsingfors och Oslo, har en högre andel högskoleutbildade invånare. Andelen högutbildade kvinnor i Stockholmsregionen är högre än andelen högutbildade män.