TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Andel högskoleutbildade 25–64 år

Andel högskoleutbildade 25–64 år

En hög andel högskoleutbildade ökar en regions attraktionskraft. Det är en viktig förutsättning för att företag och organisationer ska stanna kvar i eller välja att etablera sig i en region. I Stockholmsregionen var 48,7 procent av 25–64-åringarna högutbildade år 2015. Två regioner, Helsingfors och Oslo, har en högre andel högskoleutbildade invånare. Andelen högutbildade kvinnor i Stockholmsregionen är högre än andelen högutbildade män.