Antal internationella kongresser

Antal internationella kongresser

Under 2015 arrangerades 89 stycken internationella kongresser i Stockholmsregionen. Det är en viss minskning från föregående år, då 95 kongresser anordnades. Stockholms plats i rankingen har varierat från plats 7 (2009) och plats 12 (2012), till plats 23 (2015).

Fem av de jämförda regionerna arrangerade fler kongresser än Stockholm år 2015: Berlin (195), Barcelona (180), Köpenhamn (138), Amsterdam (120) och Dublin (97).