TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Andel immigranter efter födelseland

Antal immigranter efter födelseland

Siffror för immigration redovisas endast per land, inte per region. Antalet immigranter ökar eller minskar olika år, beroende på vad som händer i omvärlden. Diagrammet visar fördelningen av totala antalet immigranter efter födelseland år 2014. I jämförelsen kan det konstateras att Sverige har en relativt hög andel utlandsfödda och att immigranterna i stor utsträckning är födda utanför EU. Sedan 2009 har andelen utlandsfödda stigit näst mest i Sverige av de jämförda länderna – från 13,8 till 17,3 procent av befolkningen.