Andel immigranter efter födelseland

Antal immigranter efter födelseland

Siffror för immigration redovisas endast per land, inte per region. Antalet immigranter ökar eller minskar olika år, beroende på vad som händer i omvärlden. Diagrammet visar fördelningen av totala antalet immigranter efter födelseland år 2014. I jämförelsen kan det konstateras att Sverige har en relativt hög andel utlandsfödda och att immigranterna i stor utsträckning är födda utanför EU. Sedan 2009 har andelen utlandsfödda stigit näst mest i Sverige av de jämförda länderna – från 13,8 till 17,3 procent av befolkningen.