Medellivslängd

Medellivslängd

Medellivslängden har under en längre tid blivit allt högre vilket är ett generellt tecken på välstånd och utveckling. Stockholmsregionen hade den näst högsta förväntade medellivslängden (förväntad livslängd för ettåringar år 2014) av de jämförda regionerna (82,7 år), medan Barcelona hade den högsta (83,6 år) och Köpenhamn den lägsta (80,7 år).