TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Inkludering

Andel som håller med om påståendet "Utrikesfödda är välintegrerade"

Stockholm låg på en sjunde plats 2015 då 38 procent instämde med påståendet ”Utrikesfödda är välintegrerade”. I 2009 års undersökning låg Stockholm på femte plats. I München, som har den högsta andelen positiva, instämmer 58 procent med påståendet, medan det i Berlin, som har lägst andel positiva, är cirka 40 procent som instämmer med påståendet.