Inkludering

Andel som håller med om påståendet "Utrikesfödda är välintegrerade"

Stockholm låg på en sjunde plats 2015 då 38 procent instämde med påståendet ”Utrikesfödda är välintegrerade”. I 2009 års undersökning låg Stockholm på femte plats. I München, som har den högsta andelen positiva, instämmer 58 procent med påståendet, medan det i Berlin, som har lägst andel positiva, är cirka 40 procent som instämmer med påståendet.