Bostäder

Andel som håller med om påståendet ”Det är lätt att hitta bostäder till ett acceptabelt pris”

Urban Audit Perception Survey är en intervjuundersökning som försöker fånga invånarnas uppfattning om livskvalitet i sina respektive städer. Undersökningen gjordes senast 2015, vilket betyder att det inte finns några nya resultat som kan jämföras med föregående års uppföljning av RUFS 2010.

År 2015 instämde 7 procent av Stockholms invånare med påståendet ”Det är lätt att hitta bra bostäder till ett acceptabelt pris”. Siffran har därmed sjunkit från 14,5 procent år 2009. I Barcelona, som hade den högsta siffran, instämde 31 procent i påståendet. Mellan åren 2009 och 2015 sjönk andelen som instämmer med påståendet mest i Berlin, med 41 procentenheter, ned till 10 procent. München placerar sig sist, där instämmer 3 procent i påståendet.