Arbetslöshet 15–24 år

Andelen arbetslösa personer 15–25 år

Arbetslösheten har minskat bland 15–24-åringarna i Stockholmsregionen år 2015, i jämförelse med 2014. I internationell jämförelse ligger arbetslösheten på en hög nivå.

År 2015 var arbetslösheten 19,3 procent, vilket innebar att Stockholm hade den tredje högsta arbetslösheten av jämförelseregionerna. Bara Barcelona (42,3 procent) och Dublin (19,6 procent) hade en högre ungdomsarbetslöshet. München hade den lägsta ungdomsarbetslösheten (3,4 procent). I jämförelse med 2009 har arbetslösheten bland ungdomar i Stockholmsregionen dock minskat något (från 22,1 procent). I vissa regioner, såsom Barcelona, Dublin och Helsingfors, är det stor skillnad mellan ungdomsarbetslösheten för män och kvinnor.

Sverige har sedan 2007 övergått till den internationella standarden för arbetskraftsundersökningar där ungdomsarbetslösheten mäts i åldersgruppen 15–24 år, istället för från och med 16 år som tidigare. Dessutom har definitionen för vilka som ska betraktas som arbetslösa ändrats. Heltidsstuderande som aktivt söker arbete och är beredda att ta ett arbete räknas numera som arbetslösa. Mätproblemet uppstår just för att det endast krävs att en studerande exempelvis söker extraarbete eller sommarjobb för att klassas som arbetslös.

Med beaktande av de begränsningar som finns i mätmetoderna visar ändå statistiken på en utveckling. Jämförelser kan göras mellan olika år i Stockholmsregionen samt mellan Stockholmsregionen och storstadsregionerna i den internationella jämförelsen.