BRP per capita

BRP per capita

Bruttoregionalprodukten, det vill säga värdet av all produktion av varor och tjänster i en region, per invånare har inte uppdaterats sedan 2011 vilket är senaste tillgängliga data för jämförelser på europeisk nivå.

Indexet BRP per capita är beräknat utifrån ett genomsnittligt BRP på 100 för EU27, de 27 medlemsstaterna i EU. De olika regionernas BRP per capita presenteras i relation till detta genomsnitt. Indexet är köpkraftsjusterat för att få en mer rättvis bild. 2011 befann sig Stockholmsregionens BRP per capita strax över mitten av de nio jämförda regionerna, med Oslo i topp och Barcelona i botten. Skillnaden mellan den region som har högst BRP per capita och den som har lägst är relativt stor. Alla de jämförda regionerna ligger högre än EU27-genomsnittet. Berlin och Barcelona utmärker sig dock med en BRP per capita som ligger i närheten av genomsnittet.