EPO – registrerade europeiska patent per invånare

Antal patent per miljoner invånare

Antalet registrerade europeiska patent per invånare, EPO, är enligt senast tillgängliga statistik (2012) högt i Stockholmsregionen. Trenden under 2000-talet har varit att antalet ökar för varje år. Stockholm utmärker sig även när det gäller specifikt högteknologiska patentansökningar. Regionen har fler patent per invånare i jämförelse med exempelvis Köpenhamn och Berlin, men färre än München och Helsingfors.