FoU som andel av BNP

FoU som andel av BNP

I den senaste tillgängliga statistiken (2013) låg Stockholmsregionen på fjärde plats med en FoU-andel på 3,9 procent av BNP. Sedan 2003 har andelen gradvis sjunkit. Andelen låg på 4 procent år 2007 och 4,3 procent år 2003.

Stockholms län som kunskapsregion behöver ha en hög och stigande FoU-investeringsgrad, både i relativa och i absoluta tal. Av de jämförda regionerna investerar Köpenhamn och München störst andel av sin BNP i FoU: 4,9 respektive 4,4 procent. Oslo och Berlin ligger tillsammans med Stockholm i mitten och investerar 3,6 respektive 2,9 procent, medan Barcelona investerar minst, 1,5 procent. I sex av de nio jämförda regionerna har FoU-andelen av BNP ökat under perioden 2007–2013.

Andelen av Sveriges BNP som utgörs av offentliga och privata investeringar i FoU har generellt minskat något under det senaste decenniet, men ligger fortfarande på femte plats inom OECD (2014). Stora internationella koncerner dominerar satsningar på FoU i det svenska näringslivet, men ökar sina investeringar främst på andra platser än i Sverige, vilket innebär en utmaning.