Sysselsättningsgrad 15–74 år

Sysselsättningsgrad 15–64 år

Sysselsättningsgrad 15–64 år

Sysselsättningsgraden i Stockholmsregionen (15–74 år) har ökat något de senaste åren. 2015 var siffran 77,9 procent, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter sedan 2009. I jämförelse med de övriga regionerna har Stockholm legat på andra plats sedan 2010, medan München som ligger på första plats har en sysselsättningsgrad på 78,8 procent. På tredje plats ligger Amsterdam med 75,8 procent. Det är alltså tätt mellan regionerna i toppen.

Mellan 2005 och 2015 ökade sysselsättningsgraden för kvinnor i Stockholm med 2,4 procentenheter och för män i Stockholm med 3,2 procentenheter. Under samma period utvecklades sysselsättningsgraden starkast i Berlin och München, med 10,4 respektive 7,6 procentenheter totalt. Sysselsättningsgraden i Oslo höll samma nivå som i Stockholm under samma period. Det kan noteras att skillnaden mellan mäns och kvinnors sysselsättningsgrad fortfarande är klart lägst i Helsingfors, Stockholm och Oslo i jämförelse med de andra regionerna.