En ledande tillväxtregion

Stockholmsregionen ska vara en dynamisk region som främjar innovationer samt inspirerar människor att starta och utveckla verksamheter. Regionen ska ha hög sysselsättning, hög kunskapsintensitet och starkt entreprenörskap. Det innebär både utvecklande arbeten för invånarna och goda förutsättningar för framstående aktörer inom forskning, näringsliv, kultur och samhälle att driva sina verksamheter här.

I detta avsnitt jämförs regionens utveckling med de åtta storstadsregioner genom följande indikatorer:

  • Tillväxt – BRP per capita
  • Arbete – sysselsättningsgrad 15–74 år
  • Ungdomar – arbetslöshet 15–24 år
  • FoU – FoU som andel av BNP
  • Patent – antalet registrerade europeiska patent per invånare