Den regionala stadskärnan Täby C - Arninge

Den regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge ligger i Täby kommun. Med goda förbindelser till andra regionala stadskärnor, samt en väl utbyggd kollektivtrafik till hela nordostsektorn, blir den regionala stadskärna en motor för hela regiondelen. Vinsterna för nordostsektorn som helhet är ett mer tillgängligt kunskapsintensivt näringsliv, ökad attraktivitet och förbättrade kommunikationer. Genom samarbete mellan sektorns olika aktörer kan effekterna i den regionala stadskärnans centrala delar bli ett mer kunskapsintensivt och differentierat näringsliv, förbättrade marknadsvillkor för stadsbyggnad samt ökad efterfrågan på etablering i nordostsektorn.

Karta över den regionalöa stadskärnan Täby C - Arninge