Den regionala stadskärnan Södertälje

Södertälje är kommuncentrum och ligger helt inom Södertälje kommun. Den historiska stadskärnan har höga stadskvaliteter i kontakt med Södertälje kanal. Öster om kärnan finns ett större externhandelscentrum. Näringslivet domineras av två stora företag, Astra Zeneca och Scania. Kärnan är väl sammanlänkad med Europavägnätet, men området är långsträckt och dåligt sammanhållet samt splittrat av stora vägar, järnvägar och industriområden. Ambitionen är att knyta samman den historiska stadskärnan med Södertälje syd. Den spårbundna trafiken kommer att ge en bättre tillgänglighet med nya dubbelspår och den framtida Ostlänken.