Den regionala stadskärnan Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva–Skärholmen ligger både i Stockholms stad och i Huddinge kommun och har en stark handelsprofil med ett av regionens stora detaljhandelscentrum i Skärholmen och det största externhandelsområdet i Kungens kurva. Många aktörer inom handeln vill etablera sig här men utmaningen är också att få in andra verksamheter. E4/E20 delar kärnan i två delar och behöver överbryggas med förbättrade interna kommunikationer. De centrala delarna av kärnan omges av bostadsområden i Skärholmen, Segeltorp, Vårby gård, Vårberg och Sätra. Tillgängligheten till och inom kärnan kan förbättras påtagligt genom en utbyggnad av spårväg Syd mellan Älvsjö och Flemingsberg samt av Södertörnsleden och Förbifart Stockholm.