Den regionala stadskärnan Kista - Sollentuna- Häggvik

Kista-Sollentuna-Häggvik berör kommunerna Stockholm, Sollentuna och Sundbyberg och har en stark näringslivsprofil med kunskapsintensiva näringsgrenar och utbildningar. För att uppnå en tät blandstad krävs omfattande förtätning både i Sollentuna och i Kista. E4 delar kärnan i två delar och behöver överbryggas med förbättrade interna kommunikationer. Tillgängligheten till och inom kärnan kan förbättras genom spårutbyggnad mellan Kista och Ulvsunda, Barkarby och Sollentuna. Genom en utbyggnad av Förbifart Stockholm förbättras även tillgängligheten till området med bil.