Den regionala stadskärnan Haninge centrum

Haninge är kommuncentrum och ligger helt inom Haninge kommun. Offentlig sektor dominerar bland de sysselsatta. Kärnan utgör ett relativt väl sammanhållet område väster om riksväg 73. Norr om kärnan finns ett större externhandelsområde i Länna i Huddinge. Ny stadsmässig bebyggelse är planerad som kommer att sammanlänka stationsområdet med bussterminal med kommuncentrum. I norra delen av kärnan planeras för nya bostäder och en ny pendeltågstation i Vega. Med Södertörnsleden förbättras den regionala tillgängligheten med bil och buss väsentligt.