Den regionala stadskärnan Flemingsberg

Flemingsberg ligger till större delen i Huddinge och till en mindre del i Botkyrka kommun. Stora offentliga arbetsplatser med inriktning på sjukvård, högre utbildning, forskning och rättsväsen dominerar. Flemingsberg ingår som en viktig nod i Stockholm Uppsala Life Science regionen, med forskning och innovationer inom bioteknik och medicinsk teknik. Utvecklingspotentialen är stor och det finns mycket mark att bebygga och förtäta, vilket förutsätter investeringar i infrastruktur och utveckling av detaljhandeln. Flemingsbergs fjärrtågs- och pendeltågsstation utgör en central punkt för kollektivtrafiken i södra Stockholm. Det planeras nu för ytterligare tvärförbindelser - Spårväg syd från Flemingsberg via Kungens kurva till Älvsjö, en utbyggnad av Södertörnsleden, länsväg 226 (Huddingevägen) och Förbifart Stockholm.