Centrala regionkärnan

Centrala regionkärnan berör delar av Stockholm, Nacka, Solna och Sundbyberg. Stockholms innerstad och Sundbybergs centrum har täta delar med traditionell kvartersstad och är lättillgängliga med kollektivtrafik. Många vill bo och arbeta här, och trots den höga tätheten finns det möjligheter att bygga nytt i dessa stadsdelar. Även den yttre delen av kärnan har en stor potential att förtätas med bostäder och verksamheter samt erbjuda service. Det gäller särskilt områden i anslutning till Tvärbanan och dess framtida förlängningar, både norrut mot Solna kommun och österut mot Nacka samt utbyggnaden av tunnelbanan.