Den regionala stadskärnan Barkarby - Jakobsberg

Barkarby-Jakobsberg ligger helt i Järfälla. Jakobsberg är kommuncentrum med ett medelstort detaljhandelscentrum, medan Barkarby är regionens näst största externhandelsområde. Jakobsbergs centrala delar kommer att förtätas med bostäder och utbyggnad pågår av Barkarbystaden med tät bebyggelse. En del av området är fortfarande riksintresse för totalförsvaret men försvarets verksamhet behöver omlokaliseras om utbyggnaden fullföljs. Tillgängligheten till kärnan förbättras med en ny regionaltågstation i Barkarby och en spårförbindelse till Kista. Genom vägförbättringar kring Hjulsta och genom Förbifart Stockholm förbättras även tillgängligheten till området med bil.