Den regionala stadskärnan Arlanda - Märsta

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta ligger i Sigtuna kommun och omfattar delar av Märsta tätort, arbetsområdet Arlanda stad och Arlanda flygplats. Det strategiska läget i det expansiva s.k ABC-stråket mellan Stockholm och Uppsala ger särskilda fördelar, som skapar förutsättningar för en positiv utveckling av ett starkt näringsliv, bra kommunikationer, god tillgång till utbildning och en attraktivitet i boendet i såväl den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta, som i övrigt i Arlandakommunerna (Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Knivsta).