Kreativa Stockholm

Kreativa Stockholm är ett samarbete mellan ett stort antal aktörer som stödjer utvecklingen av den kulturella och kreativa sektorn i länet. Arbetet samordnas av landstingets kulturförvaltning i samarbete med landstingets tillväxt- och regionplaneförvaltning samt länsstyrelsen.

Samarbetet tar sin utgångspunkt i handlingsplan Kreativa Stockholm. Under 2010-2011 drev Botkyrka kommun projektet Creative Stockholm, där en av de huvudsakliga insatserna var framtagandet av en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen. 2013 beslutades att landstingets kulturförvaltning skulle ta ansvar för ledning och samordning genom att vara sammankallande för en sambandsgrupp bestående av nyckelaktörer. Dessa åtar sig att i olika konstellationer genomföra insatser enligt handlingsplanen. Ta del av handlingsplanen >

En gemensam lärprocess

En av de aktiviteter som genomförs är en gemensam lärprocess om kulturens roll i hållbar stadsutveckling. Seminarier arrangeras av länsstyrelsen, Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer och landstingets kultur- samt tillväxt- och regionplaneförvaltningar.

Tre seminarier har hittills arrangerats