Innovationsupphandling

2011 påbörjade regionens aktörer inom Innovationskraft Sthlm att ta fram en innovationsstrategi för Stockholmsregionen. Innovationsstretagin antogs av ledningsgruppen för Innovationskraft Sthlm våren 2012 och dess vision är att bli världens mest innovationsdrivna ekonomi 2025. För att lyckas med det bestämdes att fem olika handlingsprogram skulle tas fram, ett av dem är handlingsprogrammet Innovationsupphandling.

Arbetet med att ta fram ett handlingsprogram för innovationsupphandling pågick mellan våren 2012 och sommaren 2013. Det bildades en kärngrupp till varje handlingsprogram. I kärngruppen och på ett flertal större seminarier diskuterades innehållet i handlingsprogrammet. Frågor som diskuterades var bland annat hur får man mandat att jobba med innovationsupphandling från politiker och högre tjänstemän samt HUR gör man en innovationsupphandling.

Huvudpunkten i handlingsprogrammet var att skapa en Plattform för Innovationsupphandling (som utgår från kärngruppen) där olika aktiviteterna som främjar innovationsupphandling ska genomföras. Ledarskapet för HP Innovationsupphandling togs över av SLL Innovation i och med att handlingsprogrammet antogs sommaren 2013. Under 2014 togs en webbaserad metodhandbok för innovationsupphandling fram. Handboken är väldigt konkret med olika exempel. Metodhandboken kommer troligtvis att redovisas på den nya Upphandlingsmyndighetens hemsida.