Vision

En gemensam vision för Stockholms-regionen: Europas mest attraktiva storstadsregion

Visionen är att Stockholmsregionen ska vara den mest attraktiva storstads- regionen i Europa. Regionen ska vara bra att bo och leva i, och den ska vara lockande att besöka och investera i. Här ska finnas gynnsamma förutsättningar för många olika slags verksamheter. När vi nått visionen använder vi våra förutsättningar på bästa sätt. Då ses regionen som intressant, viktig och väl integrerad i internationella nätverk.

En vision som förenar och utmanar

Visionen för Stockholmsregionen ska vägleda det gemensamma arbetet. Den förenar och utmanar oss. För att visionen ska fungera som vägledning för utvecklingsarbetet har den konkretiseras i mål och i strategier som anger vägar mot målen. Målen en öppen och tillgänglig region, en ledande tillväxtregion, en region med god livsmiljö och en resurseffektiv region uttrycker sammantaget de attraktiva värden som behöver känneteckna regionen.

Vi börjar inte från noll. Många aktörer i regionen har formulerat långsiktiga mål och visioner utifrån den egna verksamheten eller kommunen. Med vision, mål och strategier för regionen kan vi komma ett steg längre och fånga vad aktörerna gemensamt vill att Stockholmsregionen ska utvecklas till på lång sikt. Det är en viktig del i RUFS funktion som paraply för regionens utvecklingsarbete.

Här vill många bo, leva och verka i framtiden

Stockholmsregionen utvecklas genom de människor som bor, lever och verkar här, och även genom dem som besöker regionen. För människor som bor här är det viktigt med en god livsmiljö, öppenhet och tillgänglighet. Företagare, forskare och investerare vill ha en konkurrenskraftig innovationsmiljö, säkra investeringar och hög tillgänglighet. För besökare är Sverige och Stockholmsregionen sedan länge en tilltalande destination, i hård konkurrens med många andra storstäder. Stockholmsregionen upplevs som en vacker region som ligger långt framme på många områden, och som samtidigt har en behändig storlek.