Strategier

Utmaningarna måste hanteras för att målen ska nås. Strategierna fungerar som riktmärken för regionens samlade utvecklingsarbete och ger vägledning för hur regionens utmaningar ska hanteras. Strategierna är beroende av varandra och när de genomförs samordnat är de ömsesidigt förstärkande. Därför är det viktigt att strategierna ses som en helhet.

De sex strategierna

  1. Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, transporterna och bostadssektorn. Läs mer >
  2. Utveckla idéer och förnyelseförmåga. Läs mer >
  3. Säkra värden för framtida behov. Läs mer >
  4. Vidareutveckla en flerkärnig och tät region. Läs mer >
  5. Stärk sammanhållningen. Läs mer >
  6. Frigör livschanser. Läs mer >