Mål

Det är många värden och egenskaper som gör Stockholmsregionen attraktiv. Fyra mål uttrycker sammantaget de attraktiva värden som behöver känneteckna regionen. I vänstermenyn presenteras målen tillsammans med några indikationer på hur långt regionen har kommit på respektive område 2009.