TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Mål

Det är många värden och egenskaper som gör Stockholmsregionen attraktiv. Fyra mål uttrycker sammantaget de attraktiva värden som behöver känneteckna regionen. I vänstermenyn presenteras målen tillsammans med några indikationer på hur långt regionen har kommit på respektive område 2009.