Utmaningar

När Stockholmsregionens vision och mål sätts i relation till förutsättningarna, omvärldens påverkan och bedömningar om framtiden, blir ett antal långsiktiga utmaningar tydliga. Dessa utmaningar är utgångspunkter för planeringen och är centrala för de strategier och åtaganden som presenteras i utvecklingsplanen.

Utmaningarna

  1. Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa. Läs mer >
  2. Att vara en liten storstadsregion och samtidigt internationellt ledande. Läs mer >
  3. Att öka tryggheten i regionen samtidigt som omvärlden upplevs som mer osäker. Läs mer >
  4. Att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som möjliggör ekonomisk tillväxt. Läs mer >
  5. Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa. Läs mer >
  6. Att öppna regionen och samtidigt minska utanförskapet. Läs mer >