Vattenskyddsområden

Befintligt vattenskyddsområde, ytvattentäkt

1.   Östra Mälaren

2.   Bornsjön, reservvattentäkt (Salem/Botkyrka kommuner)

3.   Erken, del av sjön (Norrtälje kommun)

4.   Vällingen (Södertälje kommun)

Utöver dessa sjöar finns några mindre sjöar utspridda i länet, främst i närheten av grundvattentäkter i åsformationer i Botkyrka, Norrtälje och Värmdö kommuner.

 

Befintligt vattenskyddsområde, grundvattentäkt

5.   Tullingeåsen (Botkyrka kommun)

6.   Tullingeåsen, Pålamalm (Botkyrka/Haninge kommuner)

7.   Stockholmsåsen (Haninge kommun)

8.   Uppsalaåsen, Ekerön (Ekerö kommun)

9.   Stockholmsåsen norr om Stockholm, endast reservvattentäkt (Solna, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna kommuner)

10. Ingarö brunn (Värmdö kommun)

11. Malmsjöåsen (Södertälje kommun)

12. Norra Lohäradsåsen (Norrtälje kommun)

13. Älbystråket (Nynäshamns kommun)

14. Vårdingeåsen (Södertälje kommun, försörjer Gnesta kommun)

15. Uppsalaåsen (Botkyrka kommun)

16. Tullingeåsen (Nynäshamns kommun)

17. Dalarö (Haninge kommun)

18. Stavsnäs (Värmdö kommun)

Alla vattenskyddsområden är inte namngivna på kartan.

 

Sjöar prioriterade för vattenskydd

19. Östra Mälaren, (västra delen av Östra Mälaren i Stockholms län utanför befintligt vattenskyddsområde)

20. Södra Mälaren (Södertälje kommun)

21. Erken, del som inte har befintligt skydd (Norrtälje kommun)

22. Yngern (Södertälje/Nykvarn kommuner)

23. Largen (Österåker/Norrtälje kommuner)

24. Återvalls träsk, ingår i befintligt skyddsområde för grundvattentäkten Ingarö brunn, nr 10 (Värmdö kommun)

25. Fysingen (Sigtuna/Upplands Väsby kommuner)

26. Frösjön (Södertälje kommun, främst för vattenförsörjning i Gnesta i Södermanlands län)

27. Stora och Lilla Skogssjön, Pålamalm (Botkyrka kommun)

28. Fjättern (Nynäshamns kommun)

29. Malmsjön, del av befintligt skyddsområdet för grundvattentäkten Malmsjöåsen, nr 11 (Södertälje kommun)

30. Långsjön (Södertälje kommun)

 

Sjöar som behöver åtgärdas på grund av otillfredsställande ekologisk status 

31. Frösjön (Södertälje kommun)

32. Västra Styran (Nynäshamns kommun)

33. Vallentunasjön (Vallentuna kommun)

34. Ekoln/Lårstaviken/Skofjärden/Skarven (Sigtuna/Upplands Väsby/Upplands-Bro/Järfälla kommuner

35. Långsjön (Norrtälje kommun)

36. Länna kyrksjö (Norrtälje kommun)

37. Limmaren (Norrtälje kommun)

38. Närdingen (Norrtälje kommun)

39. Kyrksjön (Södertälje kommun)

40. Skillötsjön (Södertälje kommun)

41. Aspen (Botkyrka kommun) 

Särskilt skyddsvärda större sjöar med höga naturvärden

42. Yngern (Södertälje/Nykvarn kommuner)

43. Erken (Norrtälje kommun)

 

(Källa; Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt,
Länsstyrelsen i Stockholms län, VAS-rådet)