Utveckling av vägsystemet

Kartan visar befintliga och nya eller uppdaterade Europavägar, riksvägar och länsvägar till 2020 och 2020–2030.

Fullfölj utbyggnaden av yttre tvärleden och ringen runt innerstaden

Före 2020

1    Norra länken, Norrtull–Roslagstull–Lidingövägen

2    Förbifart Stockholm, Hjulsta–Häggvik

3    Förbifart Stockholm, Skärholmen–Hjulsta

4    Södertörnsleden, Sundby–E4/E20 inklusive Masmolänken och anslutning till E4 syd

5   Lv 259 Gladö kvarn-Rv 73, breddning 2+1

6   E4/E20 Essingeleden-Södra länken, trimningsåtgärder

Före 2030

7    E18/E20 Frescati-Bergshamra, breddning och anslutning Norra länken

8    Östlig förbindelse/Österleden

 

Öka kapaciteten på infartsleder och vissa tvärleder

 

Före 2020

9    E18 Hjulsta–Rinkeby–Kista, inklusive ny trafikplats Hjulsta

10   E18 Danderyds kyrka–Arninge, busskörfält

11  E18 trafikplatser Roslags Näsby och Viggbyholm

12  E4/E20 Tomteboda–Haga södra, koppling Norra länken

13  E4 Norrtull–Kista, trimning respektive breddning

14  E4 trafikplats Måby

15  E4 trafikplats Rosersberg

16  E4/E20 Södertälje–Hallunda, trimning 

17  Lv 261 Nockeby–Tappström, reversibelt körfält/breddning

18  Lv 267 Rotebroleden, breddning

19  Lv 268 E4 Grana ombyggnad, delvis ny sträckning samt planskildhet Vallentuna centrum

20  Lv 260 Danviksbron, breddning

21  Lv 260 Lugnets trafikplats/Henriksdal, ombyggnad inklusive tunnel

22  Lv 222 ny Skurubro

23  Lv 222 Mölnvik–Ålstäket, trafikplatser

24  Lv 226 Pålamalmsvägen-Södertörnsleden

25  Lv Lindalen, trafikplats

26  Väg 1103 Tulkavägen, tillfart Hallsta pappersbruk

27  Rv 57 Gnesta-E4

28  E4 Upplands-Väsby-Arlandaavfarten, busskörfält

29  Lv 276 E18-Åkersberga, förbättring

Före 2030

30  E4 Järva krog, ombyggnad trafikplats

31  E4/E20 Södertälje–Hallunda, breddning och ny bro över Södertälje kanal 

32  E18 Jakobsberg–Hjulsta, breddning och ombyggnad trafikplats Barkarby

33  LV 226 planskild trafikplats, Huddingev/Rågsvedsvägen, Ågestavägen respektive Lännavägen

34  Huvudstaleden i tunnel till Huvudstabron

 

Bygg ut förbifarter och förbättra trafiksäkerheten i vägnätet

 

Före 2020  

35  Rv 73 Älgviken–Fors, ombyggnad delvis ny sträckning

36  Rv 73 Vega, trafikplats

37  Rv 76 förbifart Norrtälje

38  Lv 226 Tumba-Tullinge, förbättringar

39  Rv 77 länsgränsen-Rimbo-Rösa, förbättringar

 

Före 2030

40  Rv 57 förbättring, förbifart Järna

41  LRv 77 förbifart Rimbo