Stärkt kapacitet till växande regiondelar

Det är framför allt de snabbt växande regiondelarna i nordost och ost som idag inte ligger utmed tunnelbane- eller pendeltågsnätet.

I den nordöstra regiondelen planeras en upprustning av Roslagsbanan med dubbelspår inom de närmaste åren. På medellång sikt bör det befintliga lokaltågsystemet kompletteras med ett kapacitetsstarkt spårsystem till Arninge-Täby med pendeltåg (Roslagspilen) eller tunnelbana.

I den sydöstra regiondelen bör tunnelbanan på medellång sikt förlängas från Kungsträdgården till Nacka Forum. Då ökar kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet, samtidigt som Slussen avlastas. På kort sikt bör Saltsjöbanan uppgraderas till tvärbana och sammankopplas med Tvärbanan vid Hammarby sjöstad och därifrån gå på nya spår till Slussen.