TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Systemen för fjärrvärme, kyla, vatten och avlopp förstärks

Länet behöver ett antal platser som reserveras för energiomvandling. Dessa platser behöver finnas nära användaren, vara lättillgängliga för transporter främst genom sjö- eller järnvägsanslutning samt vara integrerade i det samlade energiförsörjningssystemet i regionen. Elnäten är integrerade i Sveriges och Europas elförsörjningssystem.